1quoteleefdeliefde

LIEFDE LEVEN LEIDERSCHAP

 

Liefde, Leven en Leiderschap. Het heeft mij mijn hele leven geboeid en het heeft me heel veel jaren gekost om mijn waarheid te ontdekken. De waarheid zoals dat voor mij klopt, in hart en ziel. Ik wil dat wat ik ervaren en geleerd heb graag delen met een ieder die op zoek is naar geluk, want dat is wat mijn spirituele zoektocht mij heeft gebracht. Ik heb 25 jaar stapels zelfhulpboeken gelezen, opleidingen gevolgd, retraites gedaan en mijzelf uiteindelijk overgegeven aan het hogere... en de grijze mist is aan het optrekken. Ik heb geleerd dat je met verlangen en doorzettingsvermogen bij jeZelf uit kunt komen. Tenminste, zo lijkt het, want we zijn nooit niet onszelf. Hoe dat precies zit en hoe je via een directe weg uitkomt bij dat geluk, dat breng ik graag over in alles wat ik ben, doe en te bieden heb in een mix van opleidingen en counseling: systemisch werk, bewustzijnsverruiming (non-dualisme), energetische healing, readingen en een kleurrijke levens- en werkervaring.

LIEFDE. IS. Bewustzijn. Wat we Zijn. De Essentie. Aanwezig, altijd, overal. Oneindig en onbeschrijflijk. 

Eén.

LEVEN is een beweging van de ziel, de Liefde ogenschijnlijk verlaten en er weer thuis komen. 

Je bent Liefde. Je bent het Leven.

Als wij worden geboren, dan zijn wij met ons gehele bewustzijn nog aanwezig in Liefde. Langzamerhand gaat dat bewustzijn zichzelf ervaren in het lichaam en wordt het dankzij invloeden van buitenaf gevormd tot wie die we denken te zijn, een individueel wezen, een persoon, losstaand van al het andere in dit universum. Het pure bewustzijn raakt uiteindelijk volledig geïdentificeerd met een wereld van gedachten (beelden, herinneringen etc.), gevoelens (en emoties), zintuiglijke waarnemingen en percepties.

Door conditionering via ouders, school, werk, vrienden, cultuur, maatschappij et cetera en onbewuste invloeden van (familie-) systemen, vorige levens en multi-dimensionale realiteiten, ontstaat de gedachte en ervaring van onszelf als individu, onbewust van onze oorsprong, schijnbaar afgescheiden van de bron. Persona betekent masker. De persoon maskeert onze essentie, ons ware Zelf. We zijn ons daar lange tijd niet bewust van, we zijn als het ware tijdelijk verdwaald in het ego/denken. De herinnering aan en verlangen naar de Liefde blijft altijd bewaart en voelbaar in ons hart.

Ons leven in deze wereld, de relatieve werkelijkheid, wordt gekenmerkt door dualiteit (twee): liefde en angst, licht en donker, geluk en lijden, waar en niet waar, schuld en onschuld, alles heeft een keerzijde. 
We ervaren het leven als een aaneenschakeling van gebeurtenissen in tijd en ruimte dat ons grootse liefde en immense pijn kan brengen. Het leven, zoals ervaren door de geconditioneerde persoon, bestaat grotendeels uit het najagen van geluk buiten zichzelf en tegelijkertijd het vermijden van pijn. Vaak ingegeven door heftige gebeurtenissen, ontstaat er uiteindelijk een groot verlagen naar ‘de Waarheid’ en een geïnspireerde innerlijke zoektocht naar wie we echt Zijn.
Dat verlangen naar geluk en ons ware Zelf is voelbaar in ons hart, het is een diep innerlijk weten en de aantrekkingskracht van de Liefde zelf, de brandstof van onze passie om te zoeken en te vinden. Uiteindelijk, voorbij de identificatie met het ego/denken, realiseren we wie we werkelijk zijn en ervaren we wat we zochten: een ononderbroken gevoel van geluk!

LEIDERSCHAP is het omarmen (aanvaarden) van het leven zoals we dat ervaren in deze wereld: de altijd veranderende ervaring die schommelt tussen grootse liefde en immense pijn. Het is de moed hebben om voorbij te gaan aan wat je als persoon dacht wie je was en wat waar was. Het is de beweging van hoofd naar hart. Wat een bevrijding om je volledig over te geven aan je ware onveranderlijke Zelf. Leiderschap is de Liefde Leven. Leiderschap is je liefdevolle Zelf Zijn hier op aarde, om de wereld weer mooier en lichter te maken.

Non-dualisme (niet twee) is voor mij het directe en moeiteloze pad naar Liefde. Er is er maar Eén! Het is een padloos pad, omdat Liefde je ware essentie is. Je realiseren dat je LIEFDE bent, dat je het LEVEN bent, is het grootste geschenk dat je jezelf en de wereld kunt geven.

logo

1quoteliefdeisgroots